ขี่มอเตอร์ไซค์ไปปีนเขาที่ Chichibu ครั้งแรก

วันนี้ “ชีวิตเจแปน” จะพาทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปปีนเขาที่จังหวัด Saitama เป็นภูเขาที่มีชื่อว่า “Futago” ซึ่งเป็นภูเขาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงของเมือง Chichibu คำว่า Futago ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “แฝด” ตรงกับลักษณะของภูเขาลูกนี้เลยคือ มียอดเขาสองยอด โดยแบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ภูเขา Futago เป็นที่รู้จักกันในเรื่องเส้นทางปีนเขาแบบไปเช้าเย็นกลับ โดยสามารถเดินทางออกจากโตเกียวในตอนเช้าและกลับได้โดยไม่ต้องค้างคืน

She with Japan

12/04/2022