Bearcat.K

23/11/2021

Bearcat.K

26/10/2021

พาไปป้ายรถบัสที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น 標高2716メートル (ชื่อป้าย : เหนือระดับน้ำทะเล 2716 เมตร) + ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ Mount Norikura – Kengamine (สูง 3,026 เมตร)

วันนี้ผมจะพาขึ้นเขาแบบไม่ต้องเดิน!! เพราะว่าเราจะนั่งรถบัสไปลงที่ป้ายรถบัสที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นป้ายนี้สูงแค่ไหนป้ายนี้อยู่ที่ไหนป้ายนี้ไปยังไงป้ายนี้มีอะไรตามมาดูกันได้เลยครับ

Bearcat.K

10/10/2021