KAKAMIGAHARA STAND คาเฟ่เล็กในป่าแห่งการเรียนรู้ที่จังหวัดกิฟุ

คาเฟ่เล็กๆ ในป่าแห่งการเรียนรู้แห่งนี้ ที่เปิดบริการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 2016 จุดเด่นของที่นี่คือมีกระจกบานใหญ่ สามารถมองเห็นบรรยากาศของสวนที่อยู่ภายนอกได้อย่างชัดเจน

Aor Japanbrochure

12/01/2022