🏔♨️พาขึ้นดอย(เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น)ชมดาว พร้อมแช่ออนเซ็นธรรมชาติที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ♨️ 🏔

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆ ขึ้นเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น บริเวณทาเทยามะ (立山) ไปแช่ออนเซ็น ที่มิคุริกะอิเคะออนเซ็น (みくりが池温泉) ออนเซ็นธรรมขาติที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ที่ความสูง 2,450เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จากนั้นก็จะรอดูดาว ชมทางช้างเผือก

Bearcat.K

22/12/2022