UDON HOUSE พื้นที่แห่งจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงผู้คนและชุมชนเอาไว้ที่จังหวัดคางาวะ

UDON HOUSE ในเมืองมิโตโยะ จังหวัดคางาวะ เป็นทั้งที่พักในบ้านญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และสถานที่สำหรับเวิร์คช็อปทำอุด้ง เมนูขึ้นชื่อของทางจังหวัดด้วยตัวเอง ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นของชาวคางาวะอย่างใกล้ชิด

Aor Japanbrochure

24/10/2022