แม่บ้านญี่ปุ่นเล่าให้ฟัง 01 ล็อกเกอร์แช่เย็น • COOL LOCKERS

คอลัมน์สั้นๆที่จะมาเล่าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีสิ่งนี้ แต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับแม่บ้านญี่ปุ่นอย่างเรา สำหรับตอนแรกนี้จะมาพูดถึงล็อกเกอร์แช่เย็น!!

nozomi

18/07/2021