Naked Man Festival เทศกาลทดสอบความแข็งแกร่งของเหล่าชายชาญ

เทศกาลเพื่อทดสอบความอดทนและแข็งแกร่งของชาวเมืองหิมะ จังหวัดนีงาตะ เป็นเทศกาลที่ว่ากันว่าได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมากว่าพันปีแล้ว

MIZUNOHANA

13/12/2021